Přednáška na téma práva cestujících v letecké dopravě

Pro značný úspěch proběhne další z přednásek na téma práv cestujících v letecké dopravě dne 16.12.2021 v sídle našeho spolku. Zdvořile žádáme o dodržování všech platných hygienických opatření.

Pojištění zpoždění letu

Jestli jste si pojištění zpoždění letu připojistili v rámci cestovního pojištění, tak asi očekáváte, že při zpoždění Vám pojišťovna vyplatí nějakou částku. Zvlášť když ta částka je i ve smlouvě uvedena. Tak to ale bohužel vůbec nefunguje. Ukážeme si na příkladu tohoto připojištění u Kooperativy. Pojištění není koncipováno tak, že za zpoždění dostanete určitou částku, ale při zpoždění na odletu o nejméně 6 hodin hradí (do limitu sjednaného v pojistné smlouvě, to je právě ta částka) prokazatelně vynaložené náklady na stravu, úschovu zavazadel nebo ubytování. Výčet je konečný, nic víc neproplatí. Je to tedy správně označeno jako tzv. pojištění škodové. Jenže při zpoždění letu o takovou dobu má povinnost se o cestujícího postarat dopravce, se kterým letí.

Pokud vznikla povinnost uhradit stravu nebo ubytování i dopravci, bude mít Kooperativa nárok na regres (přejde na ni právo na náhradu škody a bude žádat dopravce, aby jí uhradil Vám proplacené náklady).

Pokud tyto výdaje proplatil před poskytnutím pojistného plnění ze strany pojišťovny dopravce, nárok na pojistné plnění vůbec nevzniká.

Pokud by dřívější úhradu výdajů ze strany dopravce zjistila pojišťovna až po vyplacení pojistného plnění, vznikne jí nárok na vydání bezdůvodného obohacení oproti Vám.

Podle našeho názoru takový produkt moc velký smysl nedává. Doporučili bychom jej změnit na tzv. obnosové pojištění, kde byste za každou hodinu zpoždění na odletu nad 6 hodin dostali 1.000,- Kč. To by podle nás dávalo větší smysl.

Lufthansa dnes ruší lety z Prahy

Přesto, že Lufhansa informovala klienty o rušení letů z Prahy plánovných na 23.11.2016 na poslední chvíli, nemají postižení cestující nárok na finační kompenzaci za zrušený let. Důvodem rušení letů je totiž stávka pilotů, což je dle evropského nařízení považováno za mimořádnou okolnost umožňující vyvinění dopravce z povinnosti klienty odškodnit.

Ucpané toalety v letadle

Klientům se stal kuriozní případ, když jejich let byl zrušen z důvodu ucpání toalet v letadle na předchozí rotaci letounu. Toalety totiž v letadle fungují tak, že pokud dojde k ucpání jedné, systém vyřadí z provozu i všechny ostatní, jelikož mají spojenou odpadovou nádobu. O zrušení letu byli informováni až na letišti v den odletu. Do místa příletu se tak dostali až následujícím letem se zpožděním 11 hodin. Požádali o poskytnutí odškodnění, ale letecká společnost toto odmítla, když ucpání toalet považovala za mimořádnou okolnost, kterou nemohla ovlivnit, a která je mimo její účinnou kontrolu. Klienti se tedy rozhodli soudit a soudní spor vyhráli. Soud dovodil, že vyřazení toalet z provozu není mimořádnou událostí, která by zakládala možnost odmítnout vyplatit odškodnění. Naopak soud považoval ucpání toalet za vlastní provozu letadla a nárok na odškdonění klientům přiznal.

Zpoždění letu pro opilost pilotů

Příčiny zpoždění letů jsou někdy kuriozní. Nedávno proběhla internetem informace, že let byl zpožděn o 20 hodin kvůli vyšetřování podnapilosti pilotů. Článek najdete zde. Jestliže v daném případě letecká společnost nabídla cestujícím slevu 3.750,-Kč na další let, pak musíme konstatovat, že se jedná o kompenzaci zcela nedostatečnou a cestujícím bychom tento způsob odškodnění nedoporučovali přijmout. Mají totiž nárok (stejně jako při jiném zpoždění o více než tři hodiny) na odškodnění ve výši 600 EUR (tedy asi 16.000,- Kč) + proplacení ubytování + proplacení občerstvení. Opilost pilotů totiž nelze podřadit pod mimořádné okolnosti, které by umožňovaly letecké společnosti zbavit se odpovědnosti za zpoždění.

Zpoždění letu pro technickou závadu

Technickou závadu na letadle aerolinky obvykle považují za tzv. mimořádnou okolnost, které nemohly předejít a tvrdí, že tím pádem nárok na odškodnění nevzniká. Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora však i v případě technické závady nárok na odškodnění máte. Nárok memáte pouze tehdy, pokud by se jednalo o skrytou vadu, která se vyskytuje u celé modelové řady konkrétního typu letadla. Neváhejte se i v těchto případech na nás obrátit.