Zpoždění letu pro technickou závadu

Technickou závadu na letadle aerolinky obvykle považují za tzv. mimořádnou okolnost, které nemohly předejít a tvrdí, že tím pádem nárok na odškodnění nevzniká. Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora však i v případě technické závady nárok na odškodnění máte. Nárok memáte pouze tehdy, pokud by se jednalo o skrytou vadu, která se vyskytuje u celé modelové řady konkrétního typu letadla. Neváhejte se i v těchto případech na nás obrátit.

Kontaktujte nás