Ucpané toalety v letadle

Klientům se stal kuriozní případ, když jejich let byl zrušen z důvodu ucpání toalet v letadle na předchozí rotaci letounu. Toalety totiž v letadle fungují tak, že pokud dojde k ucpání jedné, systém vyřadí z provozu i všechny ostatní, jelikož mají spojenou odpadovou nádobu. O zrušení letu byli informováni až na letišti v den odletu. Do místa příletu se tak dostali až následujícím letem se zpožděním 11 hodin. Požádali o poskytnutí odškodnění, ale letecká společnost toto odmítla, když ucpání toalet považovala za mimořádnou okolnost, kterou nemohla ovlivnit, a která je mimo její účinnou kontrolu. Klienti se tedy rozhodli soudit a soudní spor vyhráli. Soud dovodil, že vyřazení toalet z provozu není mimořádnou událostí, která by zakládala možnost odmítnout vyplatit odškodnění. Naopak soud považoval ucpání toalet za vlastní provozu letadla a nárok na odškdonění klientům přiznal.

Kontaktujte nás