Kontakty

Zasláním dotazu udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, dobrovolně souhlas se zpracováním všech
poskytnutých osobních údajů sdružením Pomoc poškozeným o.s., se sídlem
Praha 1, Washingtonova 25, PSČ 110 00, IČ: 22829881, které je správcem, a
s jejich následným zpracováním, a to výhradně pro účely žádosti o
poradenskou činnosti v pojišťovnictví, kontroly výše vyplacené náhrady
škody či pojistného plnění a postupu pojišťoven či odpovědného subjektu.
Tento souhlas udělujete na dobu jednoho roku a můžete jej kdykoliv
odvolat.

​Web je provozován občanským sdružením Pomoc poškozeným o.s., IČ 22829881, sídlo: Washingtonova 1567/25, Praha 1

Kontaktujte nás