Nový nárok z povinného ručení

Nově máte nárok na proplacení tzv. obchodního znehodnocení vozidla po opravě po nehodě.

Nabourali Vám vozidlo, pojišťovna viníka proplatila jeho opravu, ale Vy jste přesvědčeni, že vozidlo má po opravě nižší hodnotu a požádali jste o proplacení rozdílu? Pak jste zřejmě nepochodili. Tomuto stavu se říká tzv. obchodní znehodnocení. Po technické stránce bylo vozidlo opravou uvedeno do předchozího stavu, ale při případném prodeji a nezatajení havárie bude mít opravené vozidlo nižší cenu, než obdobné vozidlo, které havarováno a opraveno nebylo. Soudy až do včerejška rozhodovaly tak, že poškozený na proplacení obchodního znehodnocení nárok nemá a přiznávaly pouze tzv. technické znehodnocení, tedy stav, kdy ani po opravě nedojde k obnovení původního stavu (např. v důsledku rovnání rámu karoserie došlo k narušení pevnosti karoserie). Nález Ústavního soudu zveřejněný dne 4.5.2017 však mění dosavadní praxi a nově stanoví, že poškozený má nárok nejen na proplacení faktury za opravu, ale rovněž i rozdílu obvyklých tržních cen vozidla před nehodou a po provedené opravě. Vše nyní bude záviset na znalci, který v posudku uvede obvyklou cenu vozidla před nehodou a obvyklou cenu po opravě. Nejvyšší rozdíl obvyklých cen bude pravděpodobně u zánovních drahých aut po náročné opravě (na hranici totální škody).

Kdy nárok na proplacení obchodního znehodnocení vzniká?

Jestliže vozidlo bylo opravou po nehodě uvedeno do stavu před nehodou, ale při prodeji byste za něj dostali méně z pouhého faktu předchozího opraveného poškození. To nastane tehdy, pokud se jednalo o první havárii vozidla, které před nehodou nevykazovalo známky výraznějšího opotřebení.

Jak nárok uplatnit?

Výzva pojišťovně viníka k proplacení obchodního znehodnocení vozidla.

Jak nárok prokázat?

Znaleckým posudkem znalce o oboru Ekonomika – Ceny a odhady, specializace Oceňování motorových vozidel.

Kolik stojí posudek?

Obvykle do 4.000,- Kč a náklady na posudek by pojišťovna měla proplatit (do výše běžné ceny za posudky obdobného typu), pokud znehodnocení uzná.

Kde seženu znalce?

Obraťte se na nás nebo si najděte znalce ve vašem regionu na stránkách www.justice.cz v sekci Seznam znalců.

Co když můj nárok i pak pojišťovna zamítne?

Obraťte se na nás a naši právníci Vás při vymáhání budou zastupovat. Odměnu za zastoupení platíte až po úspěšném vymožení nároku a její výše se pohybuje do 25% z pojišťovnou vyplacených prostředků.

Ucpané toalety v letadle

Klientům se stal kuriozní případ, když jejich let byl zrušen z důvodu ucpání toalet v letadle na předchozí rotaci letounu. Toalety totiž v letadle fungují tak, že pokud dojde k ucpání jedné, systém vyřadí z provozu i všechny ostatní, jelikož mají spojenou odpadovou nádobu. O zrušení letu byli informováni až na letišti v den odletu. Do místa příletu se tak dostali až následujícím letem se zpožděním 11 hodin. Požádali o poskytnutí odškodnění, ale letecká společnost toto odmítla, když ucpání toalet považovala za mimořádnou okolnost, kterou nemohla ovlivnit, a která je mimo její účinnou kontrolu. Klienti se tedy rozhodli soudit a soudní spor vyhráli. Soud dovodil, že vyřazení toalet z provozu není mimořádnou událostí, která by zakládala možnost odmítnout vyplatit odškodnění. Naopak soud považoval ucpání toalet za vlastní provozu letadla a nárok na odškdonění klientům přiznal.

Zpoždění letu pro opilost pilotů

Příčiny zpoždění letů jsou někdy kuriozní. Nedávno proběhla internetem informace, že let byl zpožděn o 20 hodin kvůli vyšetřování podnapilosti pilotů. Článek najdete zde. Jestliže v daném případě letecká společnost nabídla cestujícím slevu 3.750,-Kč na další let, pak musíme konstatovat, že se jedná o kompenzaci zcela nedostatečnou a cestujícím bychom tento způsob odškodnění nedoporučovali přijmout. Mají totiž nárok (stejně jako při jiném zpoždění o více než tři hodiny) na odškodnění ve výši 600 EUR (tedy asi 16.000,- Kč) + proplacení ubytování + proplacení občerstvení. Opilost pilotů totiž nelze podřadit pod mimořádné okolnosti, které by umožňovaly letecké společnosti zbavit se odpovědnosti za zpoždění.

Loni zemřelo v práci 131 lidí

Zaměstnavatelé jsou povinni vést evidenci praocvních úrazů. Těch bylo v roce 2015 zaznamenáno přes 40.000 a 131 lidí v práci zemřelo. Pozůstalí pak mají nárok na odškodnění. Tím je zejména jednorázové finanční odškodnění, které by mělo plně vyvážit újmu způsobenou ztrátou blízkého člověka. Dále mají manželka a nezaopatřené děti nárok na rentu, která se počítá z předchozích příjmů zemřelého. Hradí se rovněž náklady související s vystavením pohřbu. Veškeré nároky je třeba uplatnit písemně u zaměstnavatele, za kterého pak výplatu provede pojišťovna. Všichni zaměstnavatelé musí být povinně pro tyto případy pojištěni. Jsme připraveni Vám při uplatňování a vymáhání nároku pomoci. Předem za zastoupení nic neplatíte  odměna se odčítá až ze skutečně vymoženého odškodnění.

Nehodoví šmejdi stále řádí

Nehodoví šmejdi řádí stále intenzivněji. Obrací se na nás naštvaní pozůstalí, kterým při nehodě zemřel příbuzný a do týdne jim zvoní na dveře naháneči odškodňovacích společností a vnucují své služby. Když neotevírají, strkají jim vizitky pod dveře a návštěvy opakují. Naslibují hory doly (obvykle vymožení odškodnění v řádu milionů za pár dnů), pomluví konkurenci, kontakty získávají nelegálně.

Důrazně se od těchto praktik distancujeme. Pokud potřebujete pomoci či poradit, rádi pomůžeme, ale nikoho aktivně sami nevyhledáváme, neobtěžujeme a žádné plné moci nikomu nevnucujeme.

Za všechny stačí jeden příběh, který si můžete přečíst zde

Stanovisko Nejvyššího soudu

Částky přiznávané soudy pozůstalým jako odškodnění za smrt jejich blízkého příbuzného např. v důsledku dopravní nehody nebo pracovního úrazu se zásadně liší. Nejvyšší soud tedy vypracoval nezávazné vodítko a doporučení, jak by měly soudy při stanovení odškodnění postupovat. Částka by se měla pohybovat  v rozmězí 240.000,- Kč až 500.000,- Kč v typovém případě nejbližších osob. Soud by měl vzít v úvahu následující kriteria:

a) intenzita jejich vztahu, b) věk zemřelého a pozůstalých, c) případná existenční závislost na zemřelém a d) případné poskytnutí jiné satisfakce, a na straně škůdce e) postoj škůdce, f) dopad události do jeho duševní sféry, g) majetkové poměry škůdce a h) míra zavinění.

Celé stanovisko si můžete přečíst zde

Nově záloha až 50.000,- Kč na budoucí odškodnění

Při nehodě jste utrpěli těžká zranění a čeká Vás několik měsíců v pracovní neschopnosti nebo při nehodě tragicky zahynul člen rodiny, na jehož příjmech jste závislí. Pak právě Vám můžeme zařídit zálohu na budoucí odškodnění až do výše 50.000,- Kč

Proces odškodnění těžkých úrazu či vyjednávání o odškodnění pro pozůstalé trvá často řadu měsíců. Za účelem překlenutí tohoto období, spojeného velmi často s prudkým poklesem příjmů, jsme se spolupracujícími subjekty vyjednali možnost poskytnutí zálohy na budoucí odškodnění až do částky 50.000.- Kč. Tato záloha je následně vyúčtována až po obdržení příslušného odškodnění či jeho části ze strany pojišťovny. Neplatíte žádné úroky ani poplatky, vrátíte jen poskytnutou zálohu. Zavolejte nám na číslo 731 140 140 a zjistěte, jestli se nabídka bude týkat právě Vás.

Na poskytnutí zálohy nevzniká nárok automaticky, ale je předmětem posouzení ze strany jejího poskytovatele.

Jak to funguje?

Zavolejte nám, domluvte si schůzku, popište svůj případ a požádejte o poskytnutí zálohy.

Po dodání podkladů a posouzení případu dojde k vyhodnocení žádosti o zálohu.

Záloha Vám je vyplacena ze strany spolupracujících subjektů.

Po vymožení odškodnění je záloha stržena ve prospěch poskytovatele zálohy. Nevracíte nic navíc.

Pokud nedojde k vyplacení odškodnění nebo odškodnění nepřesahuje zálohu, jste povinni zálohu nebo její poměrnou část vrátit.

Zpoždění letu pro technickou závadu

Technickou závadu na letadle aerolinky obvykle považují za tzv. mimořádnou okolnost, které nemohly předejít a tvrdí, že tím pádem nárok na odškodnění nevzniká. Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora však i v případě technické závady nárok na odškodnění máte. Nárok memáte pouze tehdy, pokud by se jednalo o skrytou vadu, která se vyskytuje u celé modelové řady konkrétního typu letadla. Neváhejte se i v těchto případech na nás obrátit.