Stanovisko Nejvyššího soudu

Částky přiznávané soudy pozůstalým jako odškodnění za smrt jejich blízkého příbuzného např. v důsledku dopravní nehody nebo pracovního úrazu se zásadně liší. Nejvyšší soud tedy vypracoval nezávazné vodítko a doporučení, jak by měly soudy při stanovení odškodnění postupovat. Částka by se měla pohybovat  v rozmězí 240.000,- Kč až 500.000,- Kč v typovém případě nejbližších osob. Soud by měl vzít v úvahu následující kriteria:

a) intenzita jejich vztahu, b) věk zemřelého a pozůstalých, c) případná existenční závislost na zemřelém a d) případné poskytnutí jiné satisfakce, a na straně škůdce e) postoj škůdce, f) dopad události do jeho duševní sféry, g) majetkové poměry škůdce a h) míra zavinění.

Celé stanovisko si můžete přečíst zde

Kontaktujte nás