Přednáška na téma práva cestujících v letecké dopravě

Pro značný úspěch proběhne další z přednásek na téma práv cestujících v letecké dopravě dne 16.12.2021 v sídle našeho spolku. Zdvořile žádáme o dodržování všech platných hygienických opatření.

Lufthansa dnes ruší lety z Prahy

Přesto, že Lufhansa informovala klienty o rušení letů z Prahy plánovných na 23.11.2016 na poslední chvíli, nemají postižení cestující nárok na finační kompenzaci za zrušený let. Důvodem rušení letů je totiž stávka pilotů, což je dle evropského nařízení považováno za mimořádnou okolnost umožňující vyvinění dopravce z povinnosti klienty odškodnit.

Ucpané toalety v letadle

Klientům se stal kuriozní případ, když jejich let byl zrušen z důvodu ucpání toalet v letadle na předchozí rotaci letounu. Toalety totiž v letadle fungují tak, že pokud dojde k ucpání jedné, systém vyřadí z provozu i všechny ostatní, jelikož mají spojenou odpadovou nádobu. O zrušení letu byli informováni až na letišti v den odletu. Do místa příletu se tak dostali až následujícím letem se zpožděním 11 hodin. Požádali o poskytnutí odškodnění, ale letecká společnost toto odmítla, když ucpání toalet považovala za mimořádnou okolnost, kterou nemohla ovlivnit, a která je mimo její účinnou kontrolu. Klienti se tedy rozhodli soudit a soudní spor vyhráli. Soud dovodil, že vyřazení toalet z provozu není mimořádnou událostí, která by zakládala možnost odmítnout vyplatit odškodnění. Naopak soud považoval ucpání toalet za vlastní provozu letadla a nárok na odškdonění klientům přiznal.