Hodnota bodu bolestného v roce 2020


Pokud jste u Vámi nezaviněné dopravní nehody utrpěli zranění, vzniká Vám nárok na odškodnění bolestí. Ten proplácí pojišťovna viníka z viníkova povinného ručení. Jednotlivým zraněním se přiřadí bodové hodnoty uvedené v Metodice Nejvyššího soudu (hodnocení provádí ošetřující lékař nebo soudní znalec). Součet bodů se pak vynásobí hodnotou bodu pro rok, ve kterém ke zranění došlo. Pro nehody v roce 2020 se použije hodnota bodu ve výši 326,99 Kč. Pokud součet bodů za jednotlivá zranění odpovídá např. 100 bodům, vzniká nárok na bolestné ve výši 32.699,- Kč. Pokud léčbu provázely komplikace, lze výslednou částku navýšit až o 20%. Hodnotu bodu pro předchozí roky uvádíme v tabulce níže. POZOR: netýká se pracovních úrazů, kde hodnota bodu stále činí 250,- Kč a v jednoltivých letech se nemění. Pokud přesto nevíte, jak bolestné ohodnotit, uplatnit nebo prokázat, obraťte se na nás.

hodnoty bodu v jednoltivých letech v Kč

2019318,85
2018295,04
2017275,89
2016264,67
2015256,86
2014251,28Kontaktujte nás