Nároky z důvodu koronavirových opatření

Aktuální situace kolem koronaviru zasáhla do životů nás všech a opatření se mění téměř každý den. Množí se nám dotazy na odškodnění nebo vrácení ceny letenek či zaplacených zájezdů. Stručně jsme vybrali odpovědi na nejčastější dotazy. Pokud máte jiný dotaz nebo potřebujete pomoci, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře:
1) Zrušený zájezd s českou CK: nárok na vrácení celé dosud zaplacené ceny zájezdu. CK nemá nárok na stornopoplatek ani nesmí bez Vašeho souhlasu vrátit cenu formou kreditu na další zájezd.
2) CK navrhuje změnu termínu nebo termínu a destinace: máte možnost buď akceptovat nebo odstoupit od smlouvy a požadovat celou cenu zájezdu.
3) Zrušený zájezd se zahraniční CK: nároky se řidí právem státu sídla CK.
4) Zájezd není zrušen, ale na místo odletu v zahraničí se nelze dostat: cena bohužel propadne, pokud se s CK nedomluvíte jinak. CK obvykle bývá vstřícná a nabízí aspoň změnu termínu.
5) Zrušený let: máte nárok na vrácení ceny letenek, bez kompenzace dle Nařízení EU.
6) Let proběhne, ale na místo odletu se nemůžu dostat: cena letenky Vám bohužel propadne, pokud se s leteckou společností nedomluvíte jinak. Bývají však vstřícné a nabízejí bezplatnou změnu termínu.
7) Ubytování/vstupenky/přeprava v zahraničí, kam se nemůžu dostat: postup u všech navazujícíh služeb se řidí běžnými podmínkami poskytovatele. Pokud neumožňují bezplatné storno, nárok na vrácení celé ceny nevzniká.

I pokud dojde k uvolnění pravidel cestování, vždy se informujte na situaci v cílové destinaci. Řada států zavádí karanténu a může se stát, že dovolenou místo na pláži strávíte v karanténě na hotelovém pokoji!

Služební úraz vojáka

Ani v těchto případech nemáme problém poradit s postupem. Jako panu Zděňkovi, který ve službě utrpěl úraz nohy a pro následky úrazu je uznán invalidním v nejvyšším stupni. Naši právníci už na jeho případu pracují a řeší s Armádou jak rentu, tak odškodnění trvalých následků.

Úroky z odškodnění úmrtí při nehodě

Pokud při dopravní nehodě dojde k usmrcení účastníka provozu (ať již jde o spolujezdce, řidiče protijedoucího vozidla, chodce na přechodu nebo cyklistu), vzniká pozůstalým nárok na jednorázové odškodnění. Tím se mají odčinit duševní útrapy pozůstalých. Výše odškodnění má být určena dle zásad slušnosti tak, aby plněn vyvážila toto utrpení. Co když pojišťovna z povinného ručení odmítá odškodnění vyplatit nebo výše odškdonění není dostatečná a soudíte se o vyšší částku? Vzniká nárok na úrok z prodlení nebo nikoliv. Odpověď až dosud nebyla jednoznačná. Jasno vnesl až Ústavní soud, který dne 10.12.2019 nálezem č.j. II ÚS 2149/2017 rozhodl, že „aby mohla náhrada nemajetkové újmy pozůstalým plnit svou satisfakční a preventivně-sankční funkci a zprostředkovaně též naplnit pozitivní závazky plynoucí z práva na ochranu soukromého a rodinného života, resp. práva na život a tato práva účinně chránit, musí z ní plynout také nárok na úroky z prodlení. Odepřením úroků z prodlení se institut náhrady nemajetkové újmy pozůstalým stává „bezzubým“, neboť se umožňuje povinnému, aby se úspěšně, bez jakékoli sankce, vyhýbal plnění svých povinností.“

Nárok na úrok z jednorázového odškodnění za úmrtí osoby blézké tak jedniznačně vzniká. Pokud tedy pojišťovna neodškodní pozůstalého včas, musí poskytnout odškodnění navýšené o úrok z prodlení. Výše úroku se mění a pro 2. polovinu roku 2019 a 1. polovinu roku 2020 platí sazba 10%.

Statistika nehodovosti v roce 2019

V roce 2019 se stalo 107 527 nehod šetřených policií, což je o 2 808 nehod více, než v předchozím roce. Celkově tak nehod bylo mnohem více, protože policie vyjíždí pouze k nehodám se zraněním, nebo když škoda na vozidle zřejmě přesahuje 100.000,- Kč. Vyhaslo při nich 547 životů, což je o 18 méně než v roce 2018 a třetí nejnižší počet usmrcených od roku 1961. Došlo ke 2 100 těžkým zraněním a 23 935 osob bylo zraněno lehce, což je dokonce nejméně v historii sledování. Tento pozotovní výsledek je dáván do souvislosti s vyšší bezpečnostní úrovní vozidel

Narostla však celková výše škod na 6,8 miliardy Kč.

Nejčastější příčinou nehody bylo nevěnování se řízení, následuje nesprávné otáčení nebo couvání či nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem.

Nejtragičtějším měsícem byl srpen, naopak k nejméně obětem došlo v lednu. Alarmují je skutečnost, že 8 z 10 usmrcených cyklistů nemělo při nehodě nasazenu přilbu. I když její užití je povinné pouze u dětí, všem doporučujeme, aby bez přilby v provozu nejezdili

Všem motoristům přejeme do nového roku, aby v jeho statistikách nehodovosti nefigurovali.

Hodnota bodu bolestného v roce 2020


Pokud jste u Vámi nezaviněné dopravní nehody utrpěli zranění, vzniká Vám nárok na odškodnění bolestí. Ten proplácí pojišťovna viníka z viníkova povinného ručení. Jednotlivým zraněním se přiřadí bodové hodnoty uvedené v Metodice Nejvyššího soudu (hodnocení provádí ošetřující lékař nebo soudní znalec). Součet bodů se pak vynásobí hodnotou bodu pro rok, ve kterém ke zranění došlo. Pro nehody v roce 2020 se použije hodnota bodu ve výši 326,99 Kč. Pokud součet bodů za jednotlivá zranění odpovídá např. 100 bodům, vzniká nárok na bolestné ve výši 32.699,- Kč. Pokud léčbu provázely komplikace, lze výslednou částku navýšit až o 20%. Hodnotu bodu pro předchozí roky uvádíme v tabulce níže. POZOR: netýká se pracovních úrazů, kde hodnota bodu stále činí 250,- Kč a v jednoltivých letech se nemění. Pokud přesto nevíte, jak bolestné ohodnotit, uplatnit nebo prokázat, obraťte se na nás.

hodnoty bodu v jednoltivých letech v Kč

2019318,85
2018295,04
2017275,89
2016264,67
2015256,86
2014251,28