Povinnost chodců nosit reflexní prvky

V zimních měsících dříve zapadá slunce a tak se povinnost být jako chodec na pozemních komunikacích označen reflexními prvky týká více lidí. Víte ale, za jakých okolností musíte mít reflexní prvek na sobě, jak má vypadat, jaké jsou sankce za jeho neužití a jak bude reagovat pojišťovna, pokud neoznačeného chodce srazí vozidlo?

Kdo a kdy má povinnost být označen: každý chodec pohybující se mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. Všechny podmínky musí být splněny zároveň. Povinnost být označen tedy chodec nemá a) v obci – ta začíná a končí značkou s názvem obce, b) při nesnížené viditelnosti – během dne; při mlze nebo za šera již chodec označen být musí, c) při chůzi po chodníku, d) v místě mimo obec, které je osvětleno veřejným osvětlením.

Jak má reflexní prvek vypadat: zákon nespecifikuje velikost, barvu, tvar, materiál provedení ani stupeň odrazivosti, jedinou povinností je, aby byl prvek umístěn tak, aby byl viditelný pro ostatní účastníky provozu. Nejčastěji se bude jednat o reflexní vestu, reflexní pásky a reflexní prvky přímo na oblečení. Pozor ale na jejich umístění. Pásek na batohu je sice viditelný pro vozidla přijíždějící zezadu, nikoliv ale pro vozidla přijíždějící zepředu. Proto je pásek vhodné umístit např. na ruku směrem do vozovky. Zákon neříká, jak velké mají reflexní prvky být, postačuje tedy taková velikost, která je viditelná pro ostatní účastníky provozu (reflexní nápisy na batohu a bundě by měly dostačovat).

Co je retroreflexní materiál: materiál odrážející dopadající světlo až na vzdálenost 200 m.

Lze jej nahradit nečím jiným: nelze je nahradit baterkou ani jiným zdrojem světla (mobilem), zákon hovoří pouze o retroreflexním materiálu viditelném pro ostatní účastníky provozu.

Sankce za neužití: pokud chodec není označen reflexním prvkem, hrozí mu sankce v blokovém řízení až 2.000,- Kč. Policie Vás tedy může pouze napomenout nebo uložit pokutu do výše 2.000,- Kč K vyšší sazbě by měla přistoupit v případě, že už v minulosti máte záznam o napomenutí nebo uložení nižší pokuty. Pokud blokovou pokutu odmítnete zaplatit, půjde věc do správního řízení, kde hrozí pokuta 1.500,- až 2.000,- Kč.

Co na neužití pojišťovny: Pokud byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky najednou, chodec označen reflexními prvky nebyl a srazilo jej vozidlo, měla by pojišťovna posuzovat, jestli neužití reflexních prvků mělo vliv na vznik nehody. Pokud mělo (sražení chodce v tmavém oblečení na rovině), pak má pojišťovna právo krátit odškodnění nebo je výjimečně neposkytnout vůbec. Pokud ale neoznačeného chodce srazí vozidlo, které dostalo např. smyk v zatáčce nebo jehož řidič dostal infarkt a ztratil kontrolu nad vozidle, pak ke krácení odškodnění není důvod, protože ke sražení chodce by došlo i v případě, že by označen reflexními prvky byl.

Letní pneu v zimě

Příběh našeho klienta, po kterém pojišťovna neúspěšně vymáhala proplacení částek, které za něj uhradila z povinného ručení.

klikněte zde pro první stranu článku

klikněte zde pro druhou stranu článku

Postih za letní pneu v zimě

Dlouhodobě upozorňujeme na skutečnost, že i když někdo způsobí nehodu v zimě na letních pneumatikách, nemá ve většině případů pojišťovna nárok chtít po něm uhrazení částek vyplacených poškozeným z jeho povinného ručení. Aby byl nárok pojišťovny oprávněný, musela by PROKÁZAT, že viník neužitím zimních pneu porušil důležitou povinnost tak, jak ji definuje zákon (což dle nás neporušil), a ZÁROVEŇ by k nehodě nedošlo, pokud by použil zimní pneu (v drtivé většině případů bude neprokazatelné). Navíc musí ještě prokázat, že měl povinnost zimní pneu užít (souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy). Stačí neprokázání byť jediného z těchto tří předpokladů a nárok pojišťovně nevznikne.

Konkrétní vyřešený příklad: klient za volantem usnul, zatáčku projel rovně, auto šlo přes střechu a zranili se spolucestující. Těm pojišťovna z povinného ručení vozidla proplatila náklady na léčení, které chtěla proplatit po viníkovi. Po poradě s námi nic neuhradil, takže na něj podala pojišťovna žalobu. Zajistili jsme viníkovi právní služby a argumentovali v soudním sporu tak, že

1) klient důležitou povinnost ve smyslu zákona 168/1999 Sb. neporušil,

2) k nehodě by došlo i kdyby měl na autě zimní pneu (příčinou byl mikrospánek, nikoliv pneumatiky),

3) nebyla prokázána souvislá vrstva sněhu, ledu či námrazy (sice bylo -20 st., ale vozovka byla suchá a ošetřetna solí).

Soud se všemi třemi našimi argumenty ztotožnil, pojišťovna pod tíhou situace vzala žalobu zpět a uhradila náklady na právní zastoupení viníka v soudním sporu.