Postih za letní pneu v zimě

Dlouhodobě upozorňujeme na skutečnost, že i když někdo způsobí nehodu v zimě na letních pneumatikách, nemá ve většině případů pojišťovna nárok chtít po něm uhrazení částek vyplacených poškozeným z jeho povinného ručení. Aby byl nárok pojišťovny oprávněný, musela by PROKÁZAT, že viník neužitím zimních pneu porušil důležitou povinnost tak, jak ji definuje zákon (což dle nás neporušil), a ZÁROVEŇ by k nehodě nedošlo, pokud by použil zimní pneu (v drtivé většině případů bude neprokazatelné). Navíc musí ještě prokázat, že měl povinnost zimní pneu užít (souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy). Stačí neprokázání byť jediného z těchto tří předpokladů a nárok pojišťovně nevznikne.

Konkrétní vyřešený příklad: klient za volantem usnul, zatáčku projel rovně, auto šlo přes střechu a zranili se spolucestující. Těm pojišťovna z povinného ručení vozidla proplatila náklady na léčení, které chtěla proplatit po viníkovi. Po poradě s námi nic neuhradil, takže na něj podala pojišťovna žalobu. Zajistili jsme viníkovi právní služby a argumentovali v soudním sporu tak, že

1) klient důležitou povinnost ve smyslu zákona 168/1999 Sb. neporušil,

2) k nehodě by došlo i kdyby měl na autě zimní pneu (příčinou byl mikrospánek, nikoliv pneumatiky),

3) nebyla prokázána souvislá vrstva sněhu, ledu či námrazy (sice bylo -20 st., ale vozovka byla suchá a ošetřetna solí).

Soud se všemi třemi našimi argumenty ztotožnil, pojišťovna pod tíhou situace vzala žalobu zpět a uhradila náklady na právní zastoupení viníka v soudním sporu.

Kontaktujte nás