Odškodnění pozůstalých

Do roku 2013 jste za smrt příbuzného při nehodě dostali z povinného ručení viníka maximálně 240.000,- Kč.

Nový občanský zákoník dřívější paušální částky zrušil a pouze obecně stanoví, že manžel, rodiče, děti a další osoby blízké mají nárok na peněžitou náhradu vyvažující plně jejich utrpení. Při určení výše odškodnění se má postupovat podle zásad slušnosti. Zatím chybí rozhodnutí soudů, kterými by se pozůstalí mohli při stanovení požadované částky inspirovat. Obecně lze za vodítko považovat blízkost vztahu k zemřelému. Vyšší částku za smrt rodiče by mělo obdržet nezletilé dítě, které žilo s rodičem v jedné domácnosti, než dospělé „dítě“, které žilo vlastní život na druhém konci republiky, s rodičem mělo špatné vztahy a prakticky se spolu nestýkali.

Náš názor je, že v prvním případě nezletilého dítěte by se částka jednorázového odškodnění za jeho duševní útrapy měla pohybovat mezi jedním a dvěma miliony korun, ve druhém případě však pouze v řádu statisíců.

Kontaktujte nás