Novinky při převodu vozidel

Podle stávající právní úpravy se musí do 10 dnů od prodeje vozidla dostavit na úřad společně prodávající i kupující a provést změnu vlastníka v registru vozidel. Místně příslušný je pouze úřad v místě bydliště prodávajícího. To v praxi přináší řadu komplikací a problémů. Pokud kupující nespolupracuje, nemá prodávající prakticky šanci zajistit administrativní převod vozidla v registru na kupujícího a vystavuje se pokutě až 50.000,- Kč. Důvody pro neposkytnutí součinnosti ze strany kupujícího můžou být různé, a to od snahy vyhnout se pokutám až po nehrazení povinného ručení.

Od června se praxe změní. Pokud kupující neposkytne součinnost, vyzve jej úřad po předchozí žádosti adresované úřadu ze strany prodávajícího, aby se k návrhu na zápis změny vlastníka vyjádřil, a pokud tak neučiní, přesto jej zapíše jako nového vlastníka a k vozidlu vystaví nový velký i malý technický průkaz. Kupující se tak již převodu nevyhne a bude v jeho zájmu, aby na zajištění převodu s prodávajícím od počátku spolupracoval.

Nově také bude možné převod realizovat na kterémkoliv úřadě.

Kontaktujte nás