Lovci nehod dostali přes prsty

Dlouhodobě poukazujeme na nekalé praktiky některých lovců nehod. Netýká se to všech, ale části z nich nejde o pomoc motoristovi v nesnázích po nehodě, ale o vlastní zisk. Využijí stresu, ve kterém se řidič po nehodě nachází a vnutí mu své služby pod záminkou bezstarostného vyřízení celé události. Zařídí odtah do spřízněného servisu, zapůjčí náhradní vozidlo, vyřídí formality s pojišťovnou, a to všechno zdarma. Problém nastává, když odtah je dražší, než je běžné, oprava je provedena neznačkovým servisem z neoriginálních dílů, ale účtována je v cenách autorizovaných servisů a originálních dílů, půjčovné náhradního vozidla je v nezvykle vysoké denní sazbě a navíc na neúměrnou dobu v důsledku uměle protahované délce opravy. Pojišťovny takto nadsazené částky odmítají proplácet. Buď je musí doplatit poškozený řidič, protože ve smlouvě už ta slovíčka „zdarma“ nejsou uvedena nebo v lepších případech postoupí pohledávku na doplatek na lovce nehod, kteří si ji už vymáhají na své náklady.

To se stalo i v případu, o kterém rozhodoval Ústavní soud. Nehodová služba se domáhala doplatku za opravu fakturovanou v částce odpovídající autorizovanému servisu, ačkoliv byla provedena neznačkovým servisem méně kvalitně a s nižšími náklady. A odvolací soud ji tuto částku přiznal. Pojišťovna však podala ústavní stížnost a Ústavní soud jí vyhověl a původní rozsudek zrušil. Ústavní soud měl vážné pochybnosti, zda podnikání společnosti Nehodová služba je vedeno ve fair duchu a v souladu s dobrými mravy. Uzavřel, že „dosahování zisku je smyslem podnikání, které si zaslouží respekt a ochranu – nesmí se však dít parazitujícím a právo zneužívajícím způsobem“. Celý komentář Ústavního soudu najdete zde.

Zejména pokud jste utrpěli zranění při nehodě, nedoporučujeme podepisovat leckdy nevýhodné smlouvy lovcům nehod, ale v klidu si doma zjistěte, na co vše máte nárok a teprve poté se rozhodněte, zda si vše vyřídíte sami nebo se necháte někým zastupovat.

Kontaktujte nás