200.000,- Kč za zapomenutý dren

Soud přiznal klientovi 200.000,- Kč jako náhradu za porušení jeho osobnostních práv ze strany nemocnice, jejíž lékař při operačním zákroku v roce 2005 zapomněl v ráně dren. Klient následně trpěl bolestmi v oblasti břicha a nemocnici se 6 let nedařilo najít příčinu jeho obtíží. Teprve v roce 2011 zapomenutý dren odstranili. Klient nad rámec nároků na náhradu způsobené újmy požadoval další odškodnění za zásah do osobnostních práv způsobený bolestmi, nepohodlím, nutností absolvovat zbytečná vyšetření a prohlídky. Nemocnice další peníze poskytnout odmítla, proto se klient svých práv musel domáhat soudně.

Kontaktujte nás