Věděli jste: opožděný let

Nařízení ES 261/2004 – zakládá nárok na odškodnění zpoždění letu.

Kdy na odškodnění není nárok – letecké společnosti neodpovídají za okolnosti, kterým nebylo možné z jejich strany zabránit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření k zabránění. Může se jednat nejčastěji o nepříznivé počasí apod. Letecké společnost však často cestujícím uvádí nepravdivé informace ohledně důvodu zpoždění, aby cestující své úsilí o obdržení kompenzace vzdali.

Výše odškodnění – závisí na délce plánovaného letu a činí 250 EUR při letech kratších než 1500 km, 400 EUR při letech od 1500 km do 3500 km a 600 EUR pro lety nad 3500 km.

Zpoždění letu – nárok na odškodnění vzniká tehdy, pokud bylo zpoždění v cílové destinaci větší než 3 hodiny oproti původně plánovanému času příletu.

Letecké společnosti – Nařízení o odškodnění se vztahuje na všechny letecké společnosti se sídlem v EU a na lety všech společností z místa v EU (+ některých dalších států)

Kontaktujte nás