Zpožděný let

Bezplatně poradíme, jak a u kterého z dopravců uvedených na Vaší letence (k jednomu letu jich může být i více) vymáhat tabulkové odškodnění ve výši 250-600 EUR  za zpožděný let o více než 3 hodiny a rovněž sdělíme, kdy se můžete kromě tabulkového odškodnění domáhat zaplacení rovněž dalších nároků (např. pokud Vám z důvodu zpoždění letu propadlo hotelové ubytování, nebo pokud jste si na letišti po dobu čekání zakoupili občerstvení).

Jsme rovněž připraveni vyhodnotit, zda Vám nárok na náhradu škody vznikl, či zda byl let opožděn z důvodu tzv. mimořádných okolností,kdy nárok cestujícím na tabulkové odškodnění nevzniká (typicky špatné počasí, stávka na letišti apod.). Vyhodnocení obrany letecké společnosti ve spolupráci s placenými servery sledujícími historii rotací jednotlivých letadel je samozřejmostí.

S výše uvedenou problematikou máme bohaté zkušenosti, když naši advokáti mj. úspěšně zastupovali řadu cestujících až u Soudního dvora EU.

Naši advokáti Vás rovněž mohou přímo zastoupit při vymáhání odškodnění. Odměna je určena podílem na vymoženém odškodnění a obvykle nepřesahuje 20%.

Jak funguje spolupráce


  • Popište nám stručně Váš případ ve formuláři nebo mailem

  • My a advokáti jej posoudíme a doporučíme další postup

  • Požádáme aerolinku o odškodnění

  • ​Pokud nezaplatí, vymáháme s Vaším souhlasem soudně

  • Až po vyplacení odškodnění strhneme provizi, kterou si na začátku domluvíme

  • Když nic nevymůžeme, nic za naše služby ani za služby našich advokátů neplatíte

Kontaktujte nás