Věděli jste: odepření nástupu

Nařízení 261/2004 – zakládá nárok na odškodnění při odepření nástupu nebo změně přepravní třídy.

Kdy na odškodnění není nárok – letecké společnosti neodpovídají za okolnosti, kterým nebylo možné z jejich strany zabránit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření k zabránění. Může se jednat nejčastěji o nepříznivé počasí apod.

Kdy na odškodnění je nárok – pokud Vás nemůže letecká společnost přepravit pro přeplněné letadlo (prodali více letenek než míst v letadle).

Výše odškodnění – závisí na délce plánovaného letu a činí 250 EUR při letech kratších než 1500 km, 400 EUR při letech od 1500 km do 3500 km a 600 EUR pro lety nad 3500 km.

Kontaktujte nás