Odepření nástupu

Bezplatně poradíme, jak a u kterého z dopravců uvedených na Vaší letence (k jednomu letu jich může být i více) vymáhat tabulkové odškodnění ve výši 250-600 EUR  za odepření nástupu na palubu, přestože jsme měli potvrzenou rezervaci na Váš let a včas se přihlásili k přepravě (nejčastěji se jedná o situaci, kdy letecká společnost prodá více letenek, než je míst na palubě).  Dále bezplatně sdělíme, kdy se můžete kromě tabulkového odškodnění domáhat zaplacení rovněž dalších nároků (např. pokud Vám z důvodu odepření nástupu na palubu propadlo hotelové ubytování, nebo pokud jste si na letišti po dobu čekání na další let zakoupili občerstvení).

S výše uvedenou problematikou máme bohaté zkušenosti, když naši advokáti mj. úspěšně zastupovali řadu cestujících až u Soudního dvora EU.

Naši advokáti Vás rovněž mohou přímo zastoupit při vymáhání odškodnění. Odměna je určena podílem na vymoženém odškodnění a obvykle nepřesahuje 20%.

Jak funguje spolupráce


  • Popište nám stručně Váš případ ve formuláři nebo mailem

  • My a advokáti jej posoudíme a doporučíme další postup

  • Požádáme aerolinku o odškodněni

  • ​Pokud nezaplatí, vymáháme s Vaším souhlasem soudně

  • Až po vyplacení odškodnění strhneme provizi, kterou si na začátku domluvíme

  • Když nic nevymůžeme, nic za naše služby ani za služby našich advokátů neplatíte

Kontaktujte nás