Věděli jste: úrazové pojištění

Doba nezbytného léčení – stanoví se ve dnech nebo procentech ze sjednané pojistné částky do maximální výše dle oceňovacích tabulek v momentě, kdy ukončíte léčbu.

Trvalé následky – stanoví se v procentech ze sjednané pojistné částky dle oceňovacích tabulek v momentě, kde se Váš zdravotní stav již ustálil (nejpozději ke třem letům od úrazu).

Smrt následkem úrazu – osoba označená ve smlouvě obdrží při úmrtí pojištěného smluvenou částku.

Výluky z pojištění – pojistné podmínky jich obsahují velmi hodně a namátkou nic obvykle nehradí za výhřezy meziobratlových plotének.

Hospitalizace následkem úrazu – denní odškodné za každý den strávený v nemocnici.

Kontaktujte nás