Věděli jste: pracovní úraz

Náhrada za ztrátu na výdělku – vyplácí se jak za dobu pracovní neschopnosti, tak po jejím skončení nebo při invaliditě, pokud dosahujete nižších příjmů než před nehodou. Výpočet: hrubý příjem mínus nemocenská (nebo invalidní důchod nebo jiný příjem).

Smrt následkem úrazu – pozůstalí mají nárok na jednorázové odškodnění ve výši plně vyvažující újmu, kterou ztrátou příbuzného utrpěli.

Nemoc z povolání – musí se jednat o nemoc uvedenou v seznamu nemocí z povolání a její existenci musí konstatovat specializované zdravotnické zařízení.

Pojištění zaměstnavatele – každý zaměstnavatel musí být povinně pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem.

Kontaktujte nás