Věděli jste: jiný úraz

Zranění ve škole – škola odpovídá za škodu, která se žákům přihodila během vyučování.

Zranění na chodníku – odpovídá za něj vlastník chodníku, ale musí na něm být náhlá a neočekávaná závada ve schůdnosti (např. ledová plotna pod sněhem).

Výtluky – vlastník komunikace odpovídá za poškození vozidla, pokud výtluk nebyl označen a nemohli jste se mu vyhnout.

Nesprávný postup lékaře – musí se prokázat nejen to, že lékař postupoval špatně, ale zejména to, že došlo k takovému poškození zdraví, ke kterému by nedošlo, kdyby postupoval správně.

Kontaktujte nás