Věděli jste: zranění a usmrcení

Hodnota bodu bolestného – v zákonech uvedena není, ale podle Nejvyššího soudu by na rok 2021 měla činit 356,11 Kč/bod. Každý rok se mírně mění

Posudek o bolestném – měl by jej vystavit Váš ošetřující lékař. Pokud je to pro něj příliš komplikované, pomůže soudní znalec.

Náhrada za ztrátu na výdělku – vyplácí se jak za dobu pracovní neschopnosti, tak po jejím skončení nebo při invaliditě, pokud dosahujete nižších příjmů než před nehodou. Výpočet: hrubý příjem mínus nemocenská (nebo invalidní důchod nebo jiný příjem).

Ztížení společenského uplatnění – jakékoliv trvalé následky. Hodnotí se až po ustálení zdravotního stavu, zpravidla rok po nehodě. Odškodňují se jak fyzické následky (jizvy, omezení hybnosti, ztráty orgánů atd.), tak psychická újma (musí být dlouhodobé povahy prokázaná návštěvami u psychiatra/psychologa).

Odškodnění pozůstalých – příbuzní zemřelého mají nárok na částku plně vyvažující ztrátu blízkého člověka. Částky se liší podle blízkosti vztahu a rámcově se můžou pohybovat od 150.000,- Kč (dospělí sourozenci, kteří se vůbec nestýkají) až k 1.500.000,- Kč (ztráta jediného příbuzného, se kterým pozůstalý žil ve společné domácnosti). Děti pak mají obvykle nárok na rentu.

Kontaktujte nás