MenuClose

O nás

Sdružení Pomoc poškozeným vzniklo v listopadu 2009 z popudu řady jednotlivců i právnických osob, které se cítily poškozeny chováním pojišťoven, které v inzerci a při sepisování pojistných smluv slibují vysoké a bezproblémové výplaty v případě vzniku škody, ale realita se častokrát ukáže značně odlišnou. Následně v poškozeném po likvidaci pojistné události přetrvává pocit rozhořčení a beznaděje, když je krácen na svých právech, která mu zákonná úprava jako poškozenému přiznává. Takový přístup je nejvíce patrný při odškodňování nároků z nezaviněných dopravních nehod. Dopravní nehoda je nepříjemnou událostí, která neočekávaně zasáhne do života viníka i poškozeného. Poškozeným, ač nehodu nezavinili, bývá způsobena škoda na vozidle, v  horším případě ale dochází i k jejich zranění a tím i ke škodě na zdraví, ztrátě na výdělku po dobu léčby a hotovým výdajům spojených s léčbou. Nároky poškozených odškodňuje pojišťovna viníka z jeho povinného ručení, které s ní má sjednáno. Poškozený se do takové situace dostává častokrát poprvé v životě a není dostatečně odborně vybaven pro kvalifikované vyhodnocení situace a zvolení optimálního postupu směřujícího k řádnému a úplnému odškodnění. Původním záměrem bylo vytvořit silný a odborně kvalifikovaný protipól pojišťovnám, které ne vždy musí mít zájem informovat poškozené o veškerých nárocích a již uplatněné nároky poškozeným často bezdůvodně krátí. 

Po založení a zahájení aktivit sdružení na poli rozšiřování právního povědomí v oblasti dopravních nehod a z nich vznikajících nároků se spustila lavina stejně nespokojených osob, a to ve více sférách dotýkajících se prakticky celé oblasti náhrady škody, proto sdružení rozšířilo své aktivity také na poradenství a podporu při pracovních úrazech, úrazech na neudržovaných chodnících, poškozeních zdraví způsobených neodborným zásahem lékaře, zraněních při sportovních a rekreačních aktivitách, odškodnění za zpožděné či zrušené lety, odškodnění za nepřiměřenou délku soudního řízení a odškodnění z pojistných smluv obecně.

Sdružení je neziskovou institucí financovanou z členských příspěvků a darů sympatizujících osob. Bezplatně informuje poškozené o jejich právech a nárocích, posuzuje výši pojišťovnou poskytnutého odškodnění a doporučuje účinné postupy, jak získat od pojišťovny či viníka finanční prostředky ve výši, kterou právní předpisy stanoví. Po zjištění, že nároky poškozených nebyly zcela uspokojeny, zajistí občanské sdružení Pomoc poškozeným, v součinnosti se specializovanými advokátními kancelářemi jednání s pojišťovnami o úhradě zbývajících nároků. V případě zamítavého stanoviska pojišťoven  je možno pokračovat ve vymáhání jménem poškozeného soudní cestou. Pro tento účel sdružení Pomoc poškozeným spolupracuje s advokátními kancelářemi specializujícími se na danou problematiku a zvolený postup minimalizuje komplikace, které byly poškozeným způsobeny.

Cílem sdružení je rozšíření právního povědomí poškozených v takovém rozsahu, aby znali své nároky a práva, byli je schopni sami uplatnit, postup pojišťoven i výši odškodnění posoudit a v případě neoprávněného krácení se domoci nápravy.

K naplňování výše uvedených cílů vyvíjí sdružení níže uvedené aktivity:

 • Provozování webové stránky obsahující cenné informace pro poškozené
 • Poskytování obecného poradenství při jednání poškozených s pojišťovnami prostřednictvím telefonu, e-mailu a kontaktního formuláře
 • Posuzování individuálních případů a doporučování dalších kroků směřujících k řádnému odškodnění
 • Rozšiřování povědomí široké veřejnosti o nárocích z dopravních nehod a úrazů prostřednictvím rádií, regionálního i celostátního tisku a zpravodajských serverů na internetu
 • Distribuce letáků o činnosti sdružení
 • Pořádání tematických workshopů
 • Spolupráce s advokátními kancelářemi a znaleckými ústavy specializujícími se na danou problematiku

Nejčastějšími nešvary pojišťoven při odškodňování dopravních nehod jsou:

 • Neposkytování informací poškozeným – pojišťovny samy o nárocích poškozené neinformují. Pokud někdo o svém nároku neví, nemůže jej ani uplatnit.
 • Krácení nároků ze škod na zdraví – pro údajné neprokázání příčinné souvislosti s nehodou, neprokázání právního základu nároku či jeho výše, pro předchorobí, spoluzavinění atd.
 • Nedostatečné odškodnění za smrt blízkého – po zrušení jednorázového odškodnění od r. 2014 je na pozůstalých, aby požadovanou výši dostatečně podložili.
 • Amortizace – srážka za opravu vozidla za použití nových dílů. Ty mají vozidlo údajně zhodnotit. Opak je ale pravdou a hodnota opraveného vozidla je vždy nižší než vozidla, které nebylo nikdy havarováno.
 • Nedostatečné odškodnění z úrazového pojištění – pro nenaplnění definice úrazu, porušení pojistných podmínek, nedostatečné prokázání následků.
 • Zpochybnění vzniku nehody – pojišťovna odmítne zaplatit opravu či úraz s odůvodněním, že dle popisu účastníků se nehoda stát nemohla nebo se stala jinde a jinak. Podvody pak vidí i za banálními nehodami, které se skutečně udály.
 • Nízká obecná cena – při úplném zničení určují pojišťovny hodnotu vozidla podle dolní třetiny inzerátů srovnatelných vozidel. Ta jsou v inzerátech prezentována jako TOP STAV, ve skutečnosti jsou často svařená ze dvou dříve zničených vozidel a mají stočený tachometr.
 • Vyžadování dokumentů, které poškozený nemá – výplatu vážou na poskytnutí dokumentace, kterou poškozený nemá, proto ji pojišťovně nemůže poskytnout.

Novinky

Pět nehod, kdy vám pojišťovna nezaplatí

Najdou se situace při nehodách, při kterých pojišťovna odmítá proplatit způsobené poškození z povinného ručení viníka. Dali jsme dohromady pět častých případů a náš článek vyšel dne 23.3.2019 v Deníku Víkend.

více zde

Napadení seniorky psem

Napadl Vás pes a způsobil Vám zranění? Pak jeho majitel odpovídá za způsobenou újmu. Stejně jako v tomto příběhu inspirovaném případem našeho klienta, který vyšel v dnešním Deníku Zdraví.

více zde

Kontaktujte nás