MenuClose

Úrazové pojištění

Bezplatně posoudíme, zda jste obdrželi veškeré nároky z Vašeho vlastního úrazového pojištění (čtyři roky zpětně). Poradíme Vám, jak dále postupovat nebo Vás naši právníci rovnou zastoupí při jednání s pojišťovnou. Odměna je určena podílem na vymoženém odškodnění a obvykle nepřevyšuje 25%. 

Jak funguje spolupráce


  • Popište nám stručně Váš případ ve formuláři nebo mailem

  • My a advokáti jej posoudíme a doporučíme další postup

  • ​Požádáme pojišťovnu o doplatek odškodnění

  • ​Pokud nezaplatí, vymáháme s Vaším souhlasem soudně

  • Až po vyplacení odškodnění strhneme provizi, kterou si na začátku domluvíme

  • Když nic nevymůžeme, nic za naše služby ani za služby našich advokátů neplatíte

Kontaktujte nás

Věděli jste že...

Doba nezbytného léčení – stanoví se ve dnech nebo procentech ze sjednané pojistné částky do maximální výše dle oceňovacích tabulek v momentě, kdy ukončíte léčbu.

Trvalé následky – stanoví se v procentech ze sjednané pojistné částky dle oceňovacích tabulek v momentě, kde se Váš zdravotní stav již ustálil (nejpozději ke třem letům od úrazu).

Smrt následkem úrazu – osoba označená ve smlouvě obdrží při úmrtí pojištěného smluvenou částku.

Výluky z pojištění – pojistné podmínky jich obsahují velmi hodně a namátkou nic obvykle nehradí za výhřezy meziobratlových plotének.

Hospitalizace následkem úrazu – denní odškodné za každý den strávený v nemocnici.

Kontaktujte nás