MenuClose

Pracovní úraz

Bezplatně posoudíme, zda jste obdrželi veškeré nároky z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (dva roky zpětně). Poradíme Vám, jak dále postupovat nebo Vás naši právníci rovnou zastoupí při jednání s pojišťovnou či zaměstnavatelem. Odměna je určena podílem na vymoženém odškodnění a obvykle nepřekračuje 25%. 

Jak funguje spolupráce


  • Popište nám stručně Váš případ ve formuláři nebo mailem

  • My a advokáti jej posoudíme a doporučíme další postup

  • ​Požádáme pojišťovnu nebo zaměstnavatele o odškodnění

  • ​Pokud nezaplatí, vymáháme s Vaším souhlasem soudně

  • Až po vyplacení odškodnění strhneme provizi, kterou si na začátku domluvíme

  • Když nic nevymůžeme, nic za naše služby ani za služby našich advokátů neplatíte

Kontaktujte nás

Věděli jste že...

Náhrada za ztrátu na výdělku – vyplácí se jak za dobu pracovní neschopnosti, tak po jejím skončení nebo při invaliditě, pokud dosahujete nižších příjmů než před nehodou. Výpočet: hrubý příjem mínus nemocenská (nebo invalidní důchod nebo jiný příjem).

Smrt následkem úrazu – pozůstalí mají nárok na jednorázové odškodnění ve výši plně vyvažující újmu, kterou ztrátou příbuzného utrpěli.

Nemoc z povolání – musí se jednat o nemoc uvedenou v seznamu nemocí z povolání a její existenci musí konstatovat specializované zdravotnické zařízení.

Pojištění zaměstnavatele – každý zaměstnavatel musí být povinně pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem.

Kontaktujte nás