MenuClose

Zranění a usmrcení

Bezplatně poradíme, jaké máte nároky při zranění a jak je vymáhat nebo Vás naši právníci rovnou zastoupí při vymáhání odškodnění z dopravních nehod. Odměna je určena podílem na vymoženém odškodnění. Nároků Vám vzniká celá řada, od odškodnění pozůstalých za smrt, renty pro pozůstalé, přes bolestné, náhradu škody na věci, náhradu za
ztrátu na výdělku, náhradu za duševní útrapy příbuzných při těžkých zraněních, až po ztížení společenského uplatnění. Vymáhat lze nároky z nehod až 4 roky zpětně.

Jak funguje spolupráce


  • Popište nám stručně Váš případ ve formuláři nebo mailem.

  • My a advokáti jej posoudíme a doporučíme další postup.

  • Požádáme pojišťovnu o doplatek odškodnění.

  • Pokud nezaplatí, vymáháme s Vaším souhlasem soudně.

  • Až po vyplacení odškodnění strhneme provizi, kterou si na začátku domluvíme.

  • Když nic nevymůžeme, nic za naše služby ani za služby našich advokátů neplatíte.

Kontaktujte nás

Věděli jste že...

Hodnota bodu bolestného – v zákonech uvedena není, ale podle Nejvyššího soudu by na rok 2015 měla činit cca 250,- Kč/bod. Každý rok se mírně mění

Posudek o bolestném – měl by jej vystavit Váš ošetřující lékař. Pokud je to pro něj příliš komplikované, pomůže soudní znalec.

Náhrada za ztrátu na výdělku – vyplácí se jak za dobu pracovní neschopnosti, tak po jejím skončení nebo při invaliditě, pokud dosahujete nižších příjmů než před nehodou. Výpočet: hrubý příjem mínus nemocenská (nebo invalidní důchod nebo jiný příjem).

Ztížení společenského uplatnění – jakékoliv trvalé následky. Hodnotí se až po ustálení zdravotního stavu, zpravidla rok po nehodě. Odškodňují se jak fyzické následky (jizvy, omezení hybnosti, ztráty orgánů atd.), tak psychická újma (musí být dlouhodobé povahy prokázaná návštěvami u psychiatra/psychologa).

Odškodnění pozůstalých – příbuzní zemřelého mají nárok na částku plně vyvažující ztrátu blízkého člověka. Částky se liší podle blízkosti vztahu a rámcově se můžou pohybovat od 150.000,- Kč (dospělí sourozenci, kteří se vůbec nestýkají) až k 1.500.000,- Kč (ztráta jediného příbuzného, se kterým pozůstalý žil ve společné domácnosti). Děti pak mají obvykle nárok na rentu.

Kontaktujte nás